Rozpoczęła działalność nowo powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego.

Uchwałą Nr  97/2011  Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. została powołana Rada  Sportu Powiatu Bialskiego na kadencję 2011-2015. W jej skład weszli: Marek Czech, Elżbieta Głowińska, Tadeusz Kondaciuk, Arkadiusz Maksymiuk, Rafał Osipiuk, Katarzyna Polaczuk, Stanisław Polaczuk, Wiesław Rzymowski, Jerzy Saczuk i Wojciech Więckowski. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 6 września 2011 r.  członkowie Rady wybrali spośród siebie na  Przewodniczącego – Jerzego Saczuka. Jego zastępcą został Wiesław Rzymowski, a sekretarzem Elżbieta Głowińska. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie kultury fizycznej.

RSPB

 

Rozpoczęła działalność nowo powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego

Uchwałą Nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. została powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego na kadencję 2011-2015. W jej skład weszli: 
1. Marek Czech – przedstawiciel Uczniowskiego Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego „Orlik” w Rossoszu ,
2. Elżbieta Głowińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
3. Tadeusz Kondaciuk – przedstawiciel Drelowskiego Stowarzyszenia Sportowego,
4. Arkadiusz Maksymiuk – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej ,
5. Rafał Osipiuk – przedstawiciel Gminnego Ludowego Klubu Sportowo-Turystycznego „Tytan” w Wisznicach ,
6. Katarzyna Polaczuk – przedstawiciel Miejskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Terespolu ,
7. Stanisław Polaczuk – przedstawiciel Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej,
8. Wiesław Rzymowski – przedstawiciel Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Białej Podlaskiej z/s w Zalesiu,
9. Jerzy Saczuk – Przewodniczący Społecznej Rady Sportu i Turystyki w Międzyrzecu Podlaskim,
10. Wojciech Więckowski – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Międzyrzecka Trójka” w Międzyrzecu Podlaskim.

Scroll to Top