Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.1.2024.DU.

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Organizacja wydarzenia kulturalnego „Noc Świętojańska u Kraszewskiego”Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 9 400,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 23 maja 2024 r.

oferta

Scroll to Top