Tomasz Grzybowski

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Informacja o poszukiwaniu padłych dzików

Informuję, że w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. w powiecie bialskim, na terenie gmin Sosnówka i Tuczna odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików. W związku z tym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z możliwością wtargnięcia zwierzyny na drogi.

Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu

Zawiadamiam, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego nr 5 w mieście Międzyrzec Podlaski, obowiązujący w okresie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2033 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach trwale …

Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu Czytaj dalej…

Przewiń do góry