Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, w nawiązaniu do poniżej informacji przekazanej w dniu 21.02.2024 r. przypominam, że z dniem jutrzejszym tj. 26.04.2024 r. upływa termin na złożenie deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

UWAGA!

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa „kto nie przekazuje deklaracji w terminie podlega karze pieniężnej…”

Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.

W załączeniu przekazuję ulotkę informacyjną dotyczącą deklaracji i wpłat na FOR. Uprzejmie proszę o ponowne opublikowanie na stronie internetowej Państwa instytucji oraz ewentualne wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń w celu dotarcia do jak największej grupy osób, której dotyczy wprowadzony obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz.

Scroll to Top