Tomasz Grzybowski

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia Read More »

Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu

Zawiadamiam, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego nr 5 w mieście Międzyrzec Podlaski, obowiązujący w okresie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2033 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach trwale

Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu Read More »

Scroll to Top