Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.5.2014.MM  Biała Podlaska dnia 22.09.2014

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 

Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top