Ogłoszenie o Przetargu Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości …

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat.

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top