Baza informacyjna gospodarstw rolnych Euroregion Bug

Plakat

         Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o realizacji
projektu skierowanego do rolników i otoczenia rolnictwa pn. „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”.
Projekt realizujemy w roli partnera po stronie polskiej a wnioskodawcą jest Brzeski Obwodowy Związek Rolno – Gospodarczy z Białorusi.
 W załączeniu znajduje wzór karty zgłoszenia (kliknij aby pobrać).
          Celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy informacyjnej dla rolników
z Polski, Białorusi i Ukrainy umożliwiająca wymianę doświadczeń, poszukiwanie rynków zbytu,
stworzenie możliwości spotkania się na trzech konferencjach, zawiązania partnerstw i innych form
współpracy jak spółki międzynarodowe, wymiana handlowa, dzierżawa itp.
Projekt powstał z myślą o sektorze, który borykając się z wieloma problemami ma szansę na
rozwój poprzez zawiązywanie partnerstw, szukanie korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań,
nowych kontaktów poprzez otwieranie się na rynki Polski, Białorusi i Ukrainy. Każdy z nich
charakteryzuje się inną specyfiką i otoczeniem formalno – prawnym, co stwarza nowe możliwości
dla współpracy transgranicznej.
           Zapraszamy do współpracy również otoczenie rolnictwa, mogące służyć doświadczeniem
oraz wsparciem organizacyjnym.

 

GS 

Scroll to Top