Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie w zakresie prawidłowego wypełniania oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z wykonania zadania publicznego skierowane do podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie w zakresie prawidłowego wypełniania oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z wykonania zadania publicznego skierowane do podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wzory oferty i sprawozdania określone
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 25).

Planowany termin realizacji 21.10.2011 r. w godz. 10.00 – 15.00.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ( nr 238) Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się w formie telefonicznej na numer 83 342 12 50.

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba z jednej organizacji.

 

Scroll to Top