Bialskie Święto Policji

17 lipca w Białej Podlaskiej odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości, która odbyła się w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 udział wzięli dowódcy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. komendant wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk, starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski oraz radni powiatowi i wójtowie gmin powiatu bialskiego. Po powitaniu zgromadzonych gości przez komendanta miejskiego podinsp. Grzegorza Pietrusika funkcjonariuszom wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Łącznie na liście osób awansowanych znalazły się 84 nazwiska funkcjonariuszy z komend w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Wisznic. Spotkanie było także okazją do wręczenia statuetek i pucharów dla zwycięzców Turnieju Strzeleckiego, który tradycyjnie towarzyszy bialskim obchodom Święta Policji. W tym roku nagrody ufundował starosta bialski Mariusz Filipiuk i prezydent miasta Dariusz Stefaniuk, którzy objęli imprezę honorowym patronatem oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby.

Scroll to Top