Bialskie Talenty za 2023 rok – składanie ankiet

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 Starosty Bialskiego z dnia 16 lutego 2024 r. zostaną przyznane Nagrody Bialskie Talenty za rok 2023 dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki.  Nagrody przyznaje Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk, po zasięgnięciu opinii Kapituły.

Zachęcamy uprawnione instytucje (samorządy, szkoły, instytucje kultury, kluby i stowarzyszenia sportowe) do składania ankiet zgłoszeniowych o przyznanie nagrody. Zasady ich przyznawania oraz formularz ankiety zgłoszeniowej znajdują się poniżej oraz w zakładce: Udostępnione wzory dokumentów/Wydział Spraw Społecznych/Bialskie Talenty 2023.

Zarządzenie Ankieta

Scroll to Top