Wzmożony ruch kolumn wojskowych na terenie powiatu bialskiego

W najbliższych dniach na terenie powiatu bialskiego, a w szczególności jego drogach będzie miał miejsce wzmożony ruch kolumn wojskowych. Większa obecność wojska na naszym terenie ma związek z ćwiczeniami taktycznymi pk. DRAGON-24, które są ćwiczeniem z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w dniach od 25 lutego do 14 marca 2024 roku. Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego.

Prosimy nie umieszczać zdjęć wojska w mediach i na portalach społecznościowych (internet).

Scroll to Top