Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027L …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.31.2012  Biała Podlaska dnia 04.09.2012

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027L (Kózki – Serpelice) gr. woj.  – Janów Podlaski w miejscowości Gnojno na odcinku od 1+622,14 do km 1+882 na odc. dł. 0,259, 86km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 

 

Biała Podlaska 20.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top