Budowa drogi powiatowej Nr 1094L Pogorzelec – Holeszów odcinek od km 1+825 do km 2+075 o długości 0,250 km.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-12/2011 Biała Podlaska dnia 12.04.2011

Budowa drogi powiatowej Nr 1094L Pogorzelec – Holeszów odcinek od km 1+825 do km 2+075 o długości 0,250 km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 06.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 17.05.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

 

Scroll to Top