Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.4.2013  Biała Podlaska dnia 28.03.2013

Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Ogłoszenie

Dokumentacja:


Biała Podlaska 05.04.2013

ZMIANA NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmian.


Biała Podlaska 05.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska 08.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 2 
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska 09.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 3 
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska 09.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 4 
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.
Dokumentacja.


 Biała Podlaska 10.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 5 
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska 11.04.2013

WYJAŚNIENIE NR 6 
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska 30.04.2013

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia

Scroll to Top