Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego „Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 3.

Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy Transgranicznej. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).
Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie styczeń 2013 – czerwiec 2014 roku. Wartość całego projektu to 444 294, 60 EUR, z czego na Powiat Bialski przypada 49 716,70 EUR. Dofinansowanie wyniesie 90%.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności regionu przygranicznego poprzez zaangażowanie dzieci do nauki w zakresie bezpiecznych postaw funkcjonowania
w środowisku.
W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia i warsztaty, zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli, w celu zaznajomienia się z innowacyjnymi metodami nauczania w zakresie zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, pracy
z rówieśnikami na rzecz promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznego środowiska.
Zostanie również zorganizowany konkurs dla najbardziej aktywnych dzieci w każdym
z krajów w czterech kategoriach: fotografia, kreatywne pisanie, rysowanie, krótki film wideo.
W budynku Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, w wyremontowanym na ten cel pomieszczeniu, zostanie zorganizowana wystawa na temat historii Straży Pożarnej w regionie przygranicznym.
Na zakończenie projektu zostaną opracowane i wydane trzy podręczniki na temat podstaw bezpiecznego funkcjonowania w środowisku w trzech krajach partnerskich.

 

Zapraszamy do odwiedzania międzynarodowej strony projektu, gdzie zamieszczane będą bieżące informacje:
http://www.spasatel-euroregion.info/

Oficjalna strona Programu:
http://www.pl-by-ua.eu/

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji video.

Scroll to Top