Aktualności

kategoria

Spotkanie w sprawie projektu

Starosta bialski Tadeusz Łazowski spotkał się z włodarzami powiatu siemiatyckiego.

Spotkanie w gabinecie starosty

W gabinecie starosty Tadeusza Łazowskiego odbyło się spotkanie gospodarza powiatu z przedstawicielami Państwowej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Uroczystość w międzyrzeckim Liceum

7 lutego 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych pomieszczeń.

Spotkanie pszczelarzy

6 lutego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze pszczelarzy należących do Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej. Władze powiatu bialskiego podczas spotkania reprezentował Tadeusz Łazowski – starosta bialski.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)O G Ł A S Z A

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bialski działający w imieniu Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41

Bezpłatne szkolenie \”Księgowo-prawne podstawy działania organizacji pozarządowych\”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie warsztatowe nt. księgowo-prawnych podstaw działania organizacji pozarządowych. Jest ono skierowane do członków zarządów organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich Powiatu Bialskiego.

Przewiń do góry