Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim”

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z partnerami powiatem bialskim i parczewskim zapraszają na bezpłatne szkolenie „Akademia konsultacji społecznych” realizowane w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych a także ułatwienia dostępu do informacji, wiedzy i narzędzi konsultacji społecznych wśród przedstawicieli oraz przedstawicieli JST

i NGO z powiatów bialskiego i parczewskiego.

Tematyka szkolenia:

1. Wstęp do konsultacji społecznych – zagadnienia ogólne, obejmujący następujące zagadnienia:

  • Analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych;

  • Praktyka konsultowania dokumentów strategicznych;

  • Podmioty konsultacji dokumentów strategicznych;

  • Jak skutecznie konsultować dokumenty strategiczne.

 

2. Narzędzia i techniki konsultacji społecznych, obejmujący następujące zagadnienia:

  • Narzędzia i techniki konsultacji społecznych, z uwzględnieniem nowoczesnych metod konsultacji;

  • Warsztaty: Planowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych.

 

Informacje praktyczne:

·         Szkolenie skierowane jest do 48 przedstawicieli JST i jednostek podległych oraz przedstawicieli NGO z powiatów bialskiego i parczewskiego;

·         Szkolenia prowadzone są w formie dwóch dwudniowych warsztatów wyjazdowych

·         Grupy szkoleniowe liczą do 12 osób;

  • Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu;

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 25 października br.

Zgłoszenia do projektu prosimy przesyłać bezpośrednio do biura projektu bądź składać osobiście do osób odpowiedzialnych za rekrutację w powiatach:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41; Pani Bożenna Kaliszuk, tel. 83 351 13 62, pok. 314.

Szczegółowe informacji o projekcie znaleźć można na stronie www.dialoglokalny.pl, oraz na stronie www.domeuropy.lubelskie.pl

Projekt „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania :

Formularz zgłoszeniowy

Ankieta motywacyji

Regulamin rekrutacji

 

Scroll to Top