Etap powiatowy olimpiady za nami!!!

W dniu 23 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbył się etap powiatowy I Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym nauczyciele i olimpijczycy, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy
w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (testem), przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim zgłosiło się łącznie 42 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego.

 

Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Joanna Żukowska – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Wisznicach; Elżbieta Głowińska – sekretarz – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej; Magdalena Jesień – psycholog- z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:
Miejsce I zajęła Dorota Dudzińska z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim.
Miejsce II zdobyła Natalia Mazurek z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
Miejsce III przypadło w udziale Joannie Matejek z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

 


Wszystkie laureatki były pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Anny Butrym.
Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów. Uroczyście otworzył ją Wicestarosta Jan Bajkowski, który powitał wszystkich uczestników, wyraził słowa uznania dla uczniów, opiekunów, podkreślając wagę problematyki
i zaangażowanie organizatorów.
W ramach I Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w trzech powiatach: bialskim, parczewskim
i radzyńskim. Laureaci będą rywalizowali ze sobą 18 listopada podczas finału regionalnego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Koordynatorem Olimpiady jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękuję za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzę powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów
na olimpiadzie.

Scroll to Top