Chcą się stowarzyszyć

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w dniu 27 stycznia 2015 r. było gospodarzem zebrania założycielskiego stowarzyszenia, którego celem będzie m.in. podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, ekologicznych i innych służących rozwojowi powiatu, szczególnie poprzez turystykę, świadczenie wzajemnej pomocy rolnikom w zakresie usług agroturystycznych, rękodzieła ludowego, itp.

Potrzeba zorganizowania takiego spotkania wynikała w trakcie konferencji nt. „Walory turystyki wiejskiej w Powiecie Bialskim” zorganizowanej w dniu 14 listopada 2014 r.
Swoją pomoc przy przeprowadzeniu zebrania zaoferował Romuald Domański przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, od lat działający aktywnie na terenie naszego powiatu na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, który przygotował projekt statutu stowarzyszenia i niezbędne szablony dokumentów.
Zebranie rozpoczął starosta bialski Tadeusz Łazowski, który powitał zebranych i wyraził uznanie za zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie. Starosta docenił, że obecni dostrzegają potrzebę współpracy w rejonie, dzięki której będą mogli silniej i skuteczniej reprezentować swoje środowisko.
Na prośbę obecnych Romuald Domański na podstawie swojego długoletniego doświadczenia ze współpracy ze stowarzyszeniami przedstawił możliwe korzyści oraz trudności z wynikające z członkostwa w stowarzyszeniu.
Zebranie nie było niestety prawomocne z powodu braku quorum – zabrakło trzech osób. Obecni zdecydowali jednak, że wymagana prawem liczba członków założycieli stowarzyszenia jest możliwa do osiągnięcia. Dlatego też postanowili spotkać się ponownie. Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 17 lutego br. w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Grabanowie.

Scroll to Top