spotkanie dyrektorów ośrodków kultury

Tradycją stały się już noworoczne spotkania dyrektorów ośrodków kultury organizowane przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W tym roku współorganizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy Piszczac, gdzie 28 stycznia odbyło się to spotkanie. Licznie przybyli na nie dyrektorzy instytucji z terenu powiatu bialskiego reprezentujący Międzyrzec Podlaski – miasto i gminę, gminę Biała Podlaska, Drelów, Piszczac, Terespol, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Sosnówka, Tuczna, Wisznice, Zalesie. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Tadeusz Łazowski -starosta bialski, Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Arkadiusz Maksymiuk – przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bialskiego, Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Kamil Kożuchowski – wójt gminy Piszczac, Andrzej Kopystyński – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Piszczac, Danuta Gdula – skarbnik gminy Piszczac. Na początek Aneta Buczyńska podinspektor w Urzędzie Gminy przedstawiła prezentację multimedialną mówiącą o dokonaniach gminy Piszczac w dziedzinie kultury i dziedzictwie kulturowym. Następnie zebrani mogli podziwiać występy dwóch zespołów artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Piszczackiej oraz Zespół „Macierz” z Ortela Królewskiego.

Następnie głos zabrał starosta bialski jako organizator spotkania, który przywitał przybyłych i podziękował za ich zaangażowanie na rzecz kultury, a jednocześnie promocji powiatu bialskiego. Pokrótce przedstawił także przedsięwzięcia w tej ważnej dziedzinie życia społecznego, jakie podejmowane będą w najbliższym roku. Zachęcił do dalszej współpracy wspólnie z samorządami na rzecz mieszkańców powiatu. Po wystąpieniu starosty bialskiego wójt gminy, jako gospodarz miejsca podziękował zebranym za obecność. Stwierdził, że sprawy kultury są dla niego bardzo ważne, co jako nowy wójt Piszczaca, chce pokazać, m.in. poprzez starania o utworzenie gminnego ośrodka kultury. Po jego wystąpieniu dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury mówi o wyzwaniach roku 2015 w kulturze w województwie lubelskim. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie, bo jak stwierdził pod względem współpracy kulturalnej powiat bialski jest stawiany w województwie lubelskim za wzór.
Przygotowana była także prelekcja Sandry Tur – pracownika naukowego w Zakładzie Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pn. „Uczestnictwo w kulturze, czyli kultura w dialogu”.
Po wykładzie zgromadzeni mogli obejrzeć przygotowaną wystawę prac z plenerów malarskich odbywających się w gminie. Została im przybliżona także działalność świetlicy „Jaskółka” w Piszczacu. Przy obiedzie długo dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami. Jak stwierdzili dyrektorzy instytucji Kultury, takie spotkania są bardzo potrzebne, bo motywują do dalszej pracy i pomagają w rozwiązywaniu trudności w świetle przepisów prawa.

_DSC0018

_DSC0033_DSC0010

Scroll to Top