delegacja niemiecka w powiecie

W dniach 1-4 października na terenie powiatu bialskiego ma miejsce wizyta delegacji z Powiatu Oberhavel, która przybyła na uroczystości związane z dziesiątą rocznicą podpisania umowy o współpracy z powiatem bialskim.

W składzie delegacji są: Karl-Heinz Schröter – starosta powiatu Oberhavel, Karsten Peter Schröder – przewodniczący Rady Powiatu, Martin Beyer -wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Annemarie Reichenberger – była przewodnicząca Rady Powiatu, obecnie radna Powiatu, Michael Ney – były wicestarosta, obecnie członek Rady Powiatu, Klaus-Dieter Hartung – burmistrz miasta Hohen Neuendorf (partnera z Janowem Podlaskim), Elfi-Marina Fischer – pracownica starostwa Oberhavel, przedstawicielka koła gospodyń wiejskich oraz Katja Hermann – referentka Biura Starosty Powiatu Oberhavel.
Delegacja miała możliwość zwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i zapoznania się ze specyfiką pracy. Odwiedziła też Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej i Muzeum Południowego Podlasia. Spotkała się też z rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Józefem Bergierem i zapoznała się ze szkolnictwem wyższym na przykładzie tejże uczelni.
Tego samego dnia wieczorem delegacja uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Przed gośćmi z Niemiec jeszcze dziś zwiedzania Lublina i podsumowanie wizyty na wspólnej kolacji, zaś jutro powrót do domu.

Scroll to Top