delegacja węgieskich nauczycieli

W dniu 23 kwietnia w gabinecie starosty bialskiego gościła delegacja węgierskich nauczycieli z dyrektorem Szkoły Rolniczej w Gyomaendrod László Davidovics i wicedyrektor Edit Kovacs na czele. Na spotkaniu byli obecni obok starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego także dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej Anna Sęk. Delegacja przyjechała w ramach programu Leonardo da Vinci na zaproszenie współpracującego z nimi ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

W ramach swojej wizyty od 22 do 26 kwietnia węgierscy nauczyciele zapoznają się z pracą szkoły w Leśnej Podlaskiej, ale także poznają gospodarstwa powiatu bialskiego, zwiedzą Stadninę Koni w Janowie Podlaskim oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania 
w Roskoszy, a także Bazylikę Leśniańską. Zaplanowany jest także wyjazd do stolicy.
Po wizycie w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej goście udali się do Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej, gdzie miało się odbyć spotkanie u wójta Mariana Tomkowicza.

 

 

Scroll to Top