XXVIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Podczas sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 28 października swoje wystąpienie na temat „Udziału samorządu w społecznej readaptacji skazanych” miał dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk. Leszek Wojciechowski. Jak stwierdził najbardziej miarodajną formą takich oddziaływań jest świadczenie przez skazanych pracy. Dużą rolę w tym procesie odgrywają samorządy i ich jednostki organizacyjne, które stwarzają ku temu odpowiednie warunki, zatrudniając skazanych.

Radni powiatowi przyjęli także uchwały w następujących sprawach: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego, przystąpienia do lokalnej organizacji turystycznej, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020, a także wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Szczegółowe sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej można będzie przeczytać w kolejnym numerze „Gościńca Bialskiego”.

Scroll to Top