Delegacja z Rejonu Brzeskiego u starosty

W związku z zakończeniem projektu pn. „Poprawa dostępności obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na terenie powiatu bialskiego gościmy delegację wójtów z terenu Rejonu Brzeskiego. W składzie delegacji jest m.in. wicestarosta Rejonu Brzeskiego Michał Bacenko.

Celem głównym projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej gmin obszaru turystycznego „Dolina Zielawy” oraz gmin partnerskich na Białorusi i Ukrainie. Przedsięwzięcie polegało na budowie i przebudowie strategicznych dróg lokalnych w 5 gminach tworzących obszar turystyczny „Dolina Zielawy” po stronie polskiej oraz gminach partnerskich: Znamienka na Białorusi i Zabrody na Ukrainie.

Delegacja przybyła w celu zapoznania się z prowadzonymi projektami w ramach współpracy przygranicznej. Przedstawiciele samorządu z Białorusi chcą zobaczyć efekty tych prac po stronie polskiej w celu wykorzystania nabytej wiedzy w aplikowaniu do programu Polska – Białoruś – Ukraina w kolejnym okresie programowania.

8 kwietnia odwiedzili oni również starostę bialskiego Mariusza Filipiuka. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy partnerskiej, gdzie efektem będą wspólnie pisane wnioski do programów unijnych. Po wizycie u starosty delegacja udała się do gminy Wisznice oraz do gminy Rossosz, by m.in. zobaczyć farmę fotowoltaiczną i spotkać się z polskimi samorządowcami na rozmowach o konkretnych rozwiązaniach w tworzeniu projektów.

Scroll to Top