Spotkanie z pracownikami starostwa

Pierwsze spotkanie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z nowymi władzami w osobach: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński odbyło się 5 kwietnia. W pierwszych słowach starosta zwrócił się do zebranych: Jesteście Państwo doświadczoną kadrą. Uważam, że macie bardzo duże zasługi i osiągnięcia na rzecz rozwoju tego powiatu. Starosta również zdementował pogłoski o zwolnieniach. Zaznaczył, że będą prowadzone rozmowy z tymi, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Stwierdził, że mogą być pewne przesunięcia kadrowe, ale to po wcześniejszym przyjrzeniu się obciążeniom w poszczególnych wydziałach. Poprosił, szczególnie te osoby wydające decyzje administracyjne o niezwłoczne załatwianie spraw, a wszystkich o dobrą, a nawet lepszą pracę. Wicestarosta bialski dodał: Jestem tutaj parę dni, ale już wiem, że jest tu bardzo zaangażowana kadra, że są ludzie życzliwi i tą życzliwość otrzymałem od wielu osób, za co chcę Państwu podziękować. W starostwie pracuje się dla dobra tych, którzy do nas przychodzą. Będziemy się starali, by wychodzili stąd zadowoleni. Wiem, że czasami tak się nie da. Jednak muszą oni być przekonani, że zrobiliśmy dla nich wszystko, by im pomóc.

Pracownicy przywitali nowych włodarzy powiatu kwiatami i słowami, by czuli się w pracy jak najlepiej, aby nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei. Życzono motywacji do aktywnej pracy i realizacji zamierzeń.

Scroll to Top