Dostawa materiałów biurowych

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.7.2014.MM  Biała Podlaska dnia  16.10.2014

Dostawa materiałów biurowych.

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia  22.10.2014

Wyjaśnienia nr 1
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


   Biała Podlaska dnia 29.10.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia. 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top