spotkanie Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z wójtami

W dniu 28 października br w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z wójtami gmin powiatu bialskiego oraz pracownikami ds. informatycznych w gminach, jak również z władzami powiatu bialskiego i pracownikami Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Wśród tematów, które były poruszane na spotkaniu było: budowa inwestycji Internetu szerokopasmowego i Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020. Omówione były projekty budowy ostatniej mili w konkursie organizowanym przez PARP,. Zostały przekazane korzyści, jakie płyną z wybudowanej sieci dla mieszkańców , samorządów i jednostek publicznych. Podsekretarz stanu zachęcił także do aktywności JST w zakresie promowania Internetu oraz zwrócił się z prośba o wsparcie ze strony JST podczas realizacji projektów sieci dostępowych . Mówił też o ujednoliceniu opłat za zajęcie pasa drogowego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Takie rozwiązanie przyspieszy realizację projektu Internetu szerokopasmowego. 
Hanna Kontkiewicz-Chachulska – kierownik Wydziału Programów Szerokopasmowych Firmy Orange Polska mówiła o kwestiach technicznych i edukacyjnych związanych z Internetem szerokopasmowym oraz dzieliła się dobrymi praktykami z województwa lubuskiego i pomorskiego.
Podczas spotkania padło wiele pytań z sali. Zwrócono się o rozwiązania legislacyjne odnoszące się do kwestii opłat, pytano o szczegóły programu ostatnia mila. Poruszono także kwestie telekomunikacyjne nie związane z celem wizyty podsekretarza stanu, co świadczy o potrzebie dalszych takich spotkań z administracją rządową.

_DSC0289

_DSC0286

Scroll to Top