Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu …

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.9.2011.MM  Biała Podlaska dnia 30.03.2011

Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji – wymienionych i opisanych w Specyfikacji.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


OA.272.9.2011.JZ Biała Podlaska dnia 04.04.2011

Wyjaśnienie NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wyjaśnienia.


 

OA.272.9.2011.JZ Biała Podlaska dnia 12.04.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top