Niezwykłe podręczniki dla bialskich maturzystów

Dzięki współpracy władz Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Białej Podl. ze Stowarzyszeniem „Południowe Podlasie” działającego na terenie miasta Biała Podlaska udało się pozyskać nieodpłatnie z zasobów IPN ponad 800 podręczników dla bialskich maturzystów.

Podręczniki otrzymają uczniowie, którzy zdają maturę z WOS-u lub historii.
Jak informuje starosta bialski Tadeusz Łazowski „w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat mamy prawie 280 takich uczniów.  Ten podręcznik zawiera najnowszą historię Polski
w której ujęto szerzej niż w szkolnych podręcznikach zagadnienia szczególnie ważne dla narodowej pamięci. Inicjatorem powstania tej książki był zmarły tragicznie prezes IPN-u Janusz Kurtyka”.

 

 

Scroll to Top