Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji” – część nr 1 (książki)

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.31.2011.MM  Biała Podlaska dnia 18.11.2011

 

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu:
Pozalekcyjna Akademia Kompetencji – część nr 1 (książki)
 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


  Biała Podlaska dnia 6.12.2011

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

 Treść ogłoszenia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top