Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu bialskiego

W dniach 19-20 listopada 2011 r. odbyło się szkolenie nt. „Zasady GHP i GMP w gospodarstwach agroturystycznych. Markowe produkty turystyki wiejskiej”. Szkolenie zorganizował Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi z Warszawy.

Całość szkolenia odbyła się na terenie gminy Narewka w powiecie hajnowskim. Uczestnikami szkolenia byli usługodawcy turystyki wiejskiej i agroturystyki z terenu powiatu bialskiego. Grupa liczyła łącznie 25 osób.
Dwudniowy program zawierał zasady dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej w gospodarstwach agroturystycznych, prezentację Agroturystycznego Stowarzyszenia „Puszcza Białowieska” w Narewce w zakresie roli i zadań stowarzyszenia agroturystycznego oraz prezentację dotyczącą roli produktów markowych w turystyce wiejskiej opartą na przykładach produktów z obszaru powiatu hajnowskiego. Część szkolenia stanowił wyjazd studyjny do dwóch obiektów turystyki wiejskiej na obszarze gminy Narewka – gospodarstwa Pani Ireny Ignaciuk oferującego pokazy tradycyjnego tkactwa i posiadającego przystań dla kajaków na rzece Narwi oraz gospodarstwa Pani Patrycji Grzywińskiej oferującego wysoki standard pobytu, posiadającego znak promocyjny „Krainy Żubra”.

Scroll to Top