Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.28.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.10.2011

 

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu 

„Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 13.10.2011

Wyjaśnienia Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia. 


  Biała Podlaska dnia 18.10.2011

Wyjaśnienia Nr 2

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia. 


 Biała Podlaska dnia 18.10.2011

Zmiana Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany.


   Biała Podlaska dnia 18.10.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia.


  Biała Podlaska dnia 25.10.2011

 

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

  Treść zawiadomienia.

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top