Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.11.2012.BS Biała Podlaska  dnia 18.09.2012

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 

   Biała Podlaska dnia 02.10.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


 

Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.5.2012.MM Biała Podlaska  dnia 29.06.2012

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.27.2011.MM Biała Podlaska  dnia 12.10.2011

 

Wykonanie  dokumentacji  geodezyjno-prawnej do  uregulowania  

stanu  prawnego  nieruchomości Skarbu Państwa

 

 

Scroll to Top