Dostawa materiałów biurowych.

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.11.2013.MM  Biała Podlaska dnia  9.09.2013

Dostawa materiałów biurowych.

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 16.09.2013

Zmiana nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany 


 Biała Podlaska dnia 16.09.2013

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść ogłoszenia


  Biała Podlaska dnia 07.10.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

Dostawa materiałów biurowych

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.12.2012.MM Biała Podlaska  dnia 02.10.2012

Dostawa materiałów biurowych.

 

 

Dostawa materiałów biurowych

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.12.2012.MM Biała Podlaska  dnia  2.10.2012

Budowa i przebudowa dróg oraz

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.7.2012.MM Biała Podlaska  dnia 26.07.2012

Dostawa materiałów biurowych.

 

 

Dostawa materiałów biurowych

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.25.2011.BS Biała Podlaska  dnia 07.10.2011

Dostawa materiałów biurowych.

 

Scroll to Top