szkolenie dyrektorów szkół

18 września odbyło się szkolenie kadry kierowniczej szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski w zakresie wykorzystania programu Sigma.

Jest to aplikacja pozwalająca organowi prowadzącemu placówki oświatowe na obsługę całego cyklu budżetowego od arkuszy organizacji roku szkolnego poprzez plany budżetowe po kontrolę ich realizacji w ciągu całego roku. Dzięki programowi Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej może szczegółowo analizować dane dotyczące kosztów w celu optymalizacji i racjonalizacji wydatków na oświatę.

Scroll to Top