Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Dnia 07.03.2015roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz filiach w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu przeprowadzona została akcja bezpłatnej diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży.

Coroczna edycja Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w ramach Europejskiego Dnia Logopedy adresowana była do wszystkich zainteresowanych rodziców niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Głównym celem Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych było:
• ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;
• rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji oraz diagnozy;
• pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną;

Już od godzin porannych rodzice wraz z dziećmi korzystali z porad, konsultacji udzielanych przez logopedów powiatowej poradni. W trakcie prowadzonych zajęć zainteresowani zapoznawali się z ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami usprawniającymi narządy artykulacyjne, ćwiczeniami ortofonicznymi i innymi.

W sobotniej akcji uczestniczyło łącznie 44 dzieci oraz ich opiekunów.

Akcja „Sobota z logopedą” cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też organizatorzy zapewniają powtórzenie tej inicjatywy w przyszłym roku.

Scroll to Top