Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego

22 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. Była to doskonała okazja do spotkania dla wszystkich, którzy są związani z kulturą w Powiecie Bialskim. Gospodarzami spotkania byli: Pan Janusz Skólimowski Wicestarosta Bialski oraz Pan Romuald Murawski Wójt Gminy Konstantynów. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pan Tadeusz Łazowski Członek Zarządu Powiatu Bialskiego, Pan Arkadiusz Maksymiuk, Pan Marek Uściński, Pan Andrzej Mironiuk – Radni Powiatu Bialskiego, a w imieniu Pana Michała Litwiniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Pan Stanisław Romanowski Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej. Wśród gości byli również Pan Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz Pani Dorota Demianiuk, kierownik administracyjny tej placówki, dyrektorzy miejskich instytucji kultury: Pan Rafał Izbicki, Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia oraz Pan Paweł Borek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Gminne ośrodki kultury z terenu powiatu bialskiego reprezentowały panie: Agnieszka Borodijuk, Gabriela Bielińska, Alicja Jawoszek, Renata Kaczmarek, Sylwia Hubica, Jolanta Mikulska, Ilona Niewęgłowska, Agnieszka Szmurło, Jolanta Chaciewicz, Marzena Miszczuk-Głowacka, Elżbieta Sokołowska oraz Pan Ryszard Bielecki. Nie zabrakło przedstawicieli gminnych bibliotek publicznych w osobach pań: Bożeny Abramowicz, Teresy Harasimiuk, Iwony Lipińskiej, Beaty Łyczewskiej, Janiny Świrskiej oraz Krystyny Taranko.

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy dla kultury pracują i kulturę tworzą. Ciepłe słowa skierował do obecnych Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski, a w imieniu Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Pan Stanisław Romanowski.

Dzień Działacza Kultury to również okazja do przekazania nagród laureatom konkursów organizowanych na szczeblu powiatowym:

 • Znani i nieznani z Podlasia – biografie naszych babć i dziadków – to konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej, pełniąca również funkcję biblioteki powiatowej. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Pana Mariusza Filipiuka Starosty Bialskiego i Pana Michała Litwiniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Głównym celem konkursu jest zebranie biografii znanych i nieznanych mieszkańców Podlasia oraz zachęcanie mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza osób młodych, do  dokumentowania historii lokalnej. To również doskonała okazja do rozwijania wiedzy o postaciach znanych i mniej znanych na podstawie bezpośrednich wywiadów, wspomnień i relacji świadków, a także dokumentów, zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach. Nagroda w konkursie jest niecodzienna, bo prace laureatów zostały zamieszczone w specjalnej publikacji pokonkursowej, opracowanej i wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Zatem pierwszy krok do literackiego Nobla uczyniony. A oto zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu:
 • kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VI:
 • I nagroda:  Maja Stefaniak,
 • II nagroda:  Lena Kondratiuk,
 • III nagroda:   Angelika Maziejuk;
 • kategoria szkoła podstawowa klasy VII-VIII:
 • I nagroda:  Małgorzata Biernacka,
 • II nagroda:  Adam Kondracki,
 • III nagroda:  Karolina Zacharuk,
 • wyróżnienie: Wiktoria Rudasz;
 • kategoria szkoły średnie:
 • I nagroda: Małgorzata Chodyka;
 • kategoria osoby dorosłe:
 • I nagroda:  Łukasz Makarewicz,
 • II  nagroda:  Antonina Narojek,
 • III nagroda:  Justyna Chodkowska-Miszczuk.
 • Za zaangażowanie w popularyzację konkursu w powiecie nagrodzono następujące biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszczacu, Bibliotekę Publiczną Gminy Kodeń oraz Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu, w gminie Międzyrzec Podlaski;
 • Samorząd gminny przyjazny kulturze – konkurs adresowany do wszystkich gmin i miast powiatu bialskiego. Jego celem jest wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną oraz promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.  Podstawą oceny jest wypełniona przez gminę i przesłana na adres Starostwa Powiatowego ankieta. W edycji 2022 konkursu wzięło udział 7 samorządów, a zwycięzcą okazała się Gmina Międzyrzec Podlaski;
 • Nagroda Starosty Bialskiego Bialskie Talenty 2021 – to wyróżnienie dla młodych ludzi za szczególne osiągnięcia zdobyte w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Oto laureaci i wyróżnieni w bieżącej edycji nagrody:
  w kategorii nauka: Kamil Pulik i Cezary Paweł Cap,
  kategorii kultura: Marta Lichaczewska,
  zaś w kategorii sport: Łukasz Bogusz i Bartosz Krzyzanowski,
  wyróżnienia: Kacper Budrewicz, Julia Martyn, Wiktor Mironiuk i Daria Maria Myszka.
 • Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, przyznawane na mocy uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. Laureatami mogą być mieszkańcy Powiatu Bialskiego, osoby prawne, organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Powiatu Bialskiego lub służące na jego rzecz, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Od bieżącego roku nagroda ma swojego Patrona, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej, przychylając się do rekomendacji kapituły konkursu, postanowił  przyznać Nagrodę Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego następującym osobom:
  Pani Małgorzacie Piekarskiej,
  Panu Zdzisławowi Marczukowi,
  i Panu Grzegorzowi Kulickiemu
  oraz Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Tłoka”, którego Prezesem jest Pan Cezary Nowogrodzki.

Wśród gości uroczystości była również Pani Alina Maniowiec – wieloletni dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach. Uroczystość była więc okazją do podziękowania za wspaniałą pracę na rzecz powiatu bialskiego, za rozwijanie czytelnictwa i pasji literackich wśród wielu młodych mieszkańców powiatu.

Zdjęcie: Gwalbert Krzewicki

Scroll to Top