Dzień Sybiraka

17 września kojarzymy jako rocznicę agresji na Polskę Armii Czerwonej w 1939 r. Jednak ta data to również Dzień Sybiraka. Z tego względu w Białej Podlaskiej odbyły się okolicznościowe uroczystości zorganizowane przez Związek Sybiraków Oddział w Białej Podlaskiej i jednostki organizacyjne samorządu miejskiego. Rozpoczęły się one od mszy świętej w kościele pw. Narodzenia NMP, którą koncelebrowali ks. prałat Mieczysław Lipniacki – kapelan Związku, ks. Andrzej Danieluk – dyrektor Liceum Katolickiego w Białej Podlaskiej, które opiekuje się sztandarem Związku, zaś homilię wygłosił ks. dziekan Marian  Daniluk.

Następnie prowadzeni przez poczty sztandarowe obecni udali się pod pomnik Sybiraków, gdzie Maria Jakubiuk – prezes ZS Oddział w Białej Podlaskiej przypomniała wymowę święta. Po kilku refleksjach wygłoszonych przez prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka odbył się Apel Poległych. Złożono także kwiaty. Wśród licznych delegacji byli również przedstawicie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – starosta bialski Tadeusz Łazowski, Jan Jańczuk – sekretarz powiatu oraz Henryk Marczuk – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

Na koniec okolicznościową część artystyczną przedstawiła młodzież uczestnicząca w zajęciach Bialskiego Centrum Kultury.

Scroll to Top