Konwent Powiatów w Wierzchowiskach

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego to okazja do rozmów o wyzwaniach stojących przed samorządowymi, o realizowanych projektach i planach związanych ze środkami unijnymi w latach 2014-2020. Obrady 15 września w Zespole Pałacowo – Parkowym w Wierzchowiskach II zdominowane były przez inwestycje drogowe oraz rozwój szkolnictwa zawodowego. W prezydium zasiedli starosta lubelski Paweł Pikula – przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Tadeusz Łazowski – starosta bialski, Zenon Rodzik – starosta opolski, Henryk Matej – starosta zamojski, oraz Andrzej Romańczuk – starosta włodawski. Na spotkaniu był również obecny Artur Walasek wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Gospodarz, którym był starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk przybliżył zgromadzonym specyfikę swojego powiatu.

Wicewojewoda lubelski Marian Starownik mówił o zasadach realizacji powiatowych inwestycji drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” . W odpowiedzi na prezentację Ryszarda Boguszewskiego, który przedstawił opracowanie potrzeb i koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego przez konwent, a także wystąpienia Dariusza Kędziora – dyrektora ds. Handlowych Euroimpex S.A. i Marka Kobca – doradcy ds. Klientów Kluczowych tejże firmy na temat: „Podniesienie poziomu kształcenia na poziomie ogólnym jak i zawodowym uczniów, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania wspartych innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) władze powiatów zadeklarowały współpracę w zakresie rozwoju edukacji. Starostowie ustalili, że wspólnie przygotują dokument – opracowanie diagnozy potrzeb i wizji rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatów.

Na koniec o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej podzielili się Piotr Romanowicz – przewodniczący Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Marzena Bochenek – wiceprezes Zarządu Fundacji „Między nami”.

 

Scroll to Top