Dzień Sybiraka

W związku z 75. rocznicą agresji na Polskę Armii Czerwonej 17 września br. odbyły się w Białej Podlaskiej uroczystości Dnia Sybiraka. Rozpoczęły się one od mszy świętej w kościele pw. Narodzenia NMP. Mszy przewodniczył ks. dziekan Marian Daniluk, zaś kilkoma refleksjami na temat prawdy w kontekście historii naszego narodu podczas homilii podzielił się ks. prałat Mieczysław Lipniacki – kapelan Związku Sybiraków Oddział w Białej Podlaskiej.

Następnie prowadzeni przez poczty sztandarowe Związku Sybiraków oraz bialskich szkół obecni na uroczystości udali się pod pomnik Sybiraków, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków pani prezes ZS Oddział w Białej Podlaskiej Maria Jakubiuk przypomniała znaczenie pomnika i wymowę święta. Potem odbył się Apel Poległych. Złożono także kwiaty i znicze. Wśród licznych delegacji byli również przedstawicie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – starosta bialski Tadeusz Łazowski, Jan Jańczuk – sekretarz powiatu oraz Henryk Marczuk – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. 
Potem wszyscy udali się na salę konferencyjną w budynku przy ul. Brzeskiej 41 na dalszą część spotkania. Tam kilka słów do obecnych powiedział prezydent miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski, jako gospodarz miejsca i współorganizator Dnia Sybiraka w Białej Podlaskiej. Gości przywitała prezes Maria Jakubiuk. Uroczystość w tym roku zbiegła się z 25-leciem działalności Związku Sybiraków Oddział w Białej Podlaskiej. Głos z okolicznościowym wystąpieniem zabrał także Tadeusz Łazowski – starosta bialski, który przez wiele lat sprawował pieczę nad spotkaniami Związku. Słowa podziękowania w imieniu młodzieży, która opiekuje się sztandarem Sybiraków złożył również prefekt Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej ks. Robert Sierociuk.
Na koniec odbył się koncert chóru „Echo Podlasia” pod kierunkiem Waldemara Mazura.

Scroll to Top