Europejskie Dni Dziedzictwa

Od 1993 r. Polska bierze udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa – wspólnej inicjatywie Rady Europy i Unii Europejskiej. Celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturalnego oraz szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna.
Instytucje kultury udostępniają swoje zbiory, organizują spotkania, konferencje, wykłady, wystawy i imprezy towarzyszące adresowane do różnorodnych grup odbiorców, zachęcając ich do poznania naszego dziedzictwa narodowego.
W 2020 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaproponował temat „Moja droga”. Hasło może być interpretowane jako trasy, którą przebywamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację hasła instytucje kultury promowały postawy patriotyczne, przypominając losy bohaterów naszej historii, znanych postaci kultury i sztuki.
Od wielu lat w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa włącza się Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 20 września odbyła się uroczystość „Droga życia Józefa Ignacego Kraszewskiego”. W programie obchodów znalazły się:

  • recytacja utworów poetyckich Józefa Ignacego Kraszewskiego w wykonaniu Jacka Borkowskiego;
  • otwarcie wystawy czasowej według scenariusza Marioli Jeruzalskiej „Droga życia Józefa Ignacego Kraszewskiego” (czas trwania wystawy do 31 marca 2021 r.);
  • koncert „To, co ważne” w wykonaniu Magdaleny Siuciak;
  • projekcja filmu w reżyserii Adama Kulika „Uwikłany w historię”, prezentującego biografię pisarza i jego związki z Romanowem.
Scroll to Top