Festyn Rodzinny w Żabcach

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wypada w okolicy radosnych świąt: Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Jest to kolejny powód do świętowania dobra, które wydarza się, kiedy z jakiś powodów trudniej jest obchodzić te trzy powyższe święta. Sejm RP ustanowił w 2006 r. 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego. Dodatkowo dzień ten ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy.

W powiecie bialskim z tej okazji odbył się już po raz dziewiąty Festyn Rodzinny. W tym roku w Żabcach, gdyż połączony on został z 15-leciem Domu Rodzinnego prowadzonego przez państwa Edytę i Jarosława Wojtasińskich.

Rozpoczęto od mszy święte w kościele p.w. Józefa Oblubieńca w Żabcach, którą koncelebrowali zaprzyjaźnieni z Domem kapłani, wśród nich: ks. dziekan międzyrzecki Józef Brzozowski, Ks. Krzysztof Pawłowski proboszcz parafii Żabce, ks. Henryk Jakubowicz proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej, ks. Jan Jagiełka – dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Piekoszowie czy ks. Piotr Zasuwik z Sanktuarium Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy. Ks. Henryk Jakubowicz podczas homilii nawiązał do początków Domu w Żabcach i działań tam podejmowanych. Stwierdził: Są ludzie, którzy potrafią otworzyć swoje serce. Przeżywamy Rok Miłosierdzia. Święta siostra Faustyna napisała w Dzienniczku takie słowa: „Podaję trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie” – mówi Chrystus. To co napisała s. Faustyna w szczególnie odnoszą się do tych, którzy przyjmują dzieci, tymi dziećmi się zajmują, o te dzieci dbają. Pierwszy czyn – 24 godziny na dobę, drugi słowo – ileż tego słowa potrzeba, żeby przy tym dziecku być, prostować, kierować i wskazywać. I trzeci modlitwa. Ks. Jakubowicz podziękował także staroście i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z dyrektor Haliną Mancewicz na czele za troskę nad rodzinną pieczą zastępczą.

Dalsza część odbyła się w budynku OSP w Żabcach. Zebranych w uroczystość wprowadziła Halina Mincewicz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Następnie gości powitał starosta bialski Mariusz Filipiuk. W swym wystąpieniu nawiązał do Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i obchodów jubileuszu Domu Rodzinnego w Żabcach: Praca i zaangażowanie Państwa Wojtasińskich są mi jako staroście bialskiemu, a jednocześnie mieszkańcowi tego terenu bardzo dobrze znane. Wysoko sobie cenię ich otwartość i wrażliwość na każde dziecko potrzebujące miłości i rodzinnego ciepła. Wiem, ile serca wkładają w każdego podopiecznego. Dziś to dziesięcioro dzieci, ale przez 15 lat związało się z tym miejscem i Państwem Wojtasińskimi ponad trzydzieścioro, mających już swoje rodziny, a nawet dzieci. Można powiedzieć, że to wielka kochająca się rodzina wielopokoleniowa (…)To co mówię dziś o Pani Edycie i Panu Jarku mógłbym powiedzieć także o innych rodzinach zastępczych powiatu bialskiego, których mamy aż dziewięćdziesiąt sześć, gdzie przebywa sto pięćdziesiąt troje dzieci. Serca pełne miłości mają też dyrekcje i pracownicy sześciu placówek opiekuńczo wychowawczych naszego powiatu, w tym trzech o charakterze rodzinnych domów. To wielka i odpowiedzialna misja, ale też powołanie, by dzieciom w trudnej sytuacji dać dom, poczucie bezpieczeństwa, okazać serce i stworzyć warunki do rozwoju i normalnego życia społecznego. Chylę czoła wobec waszej pracy. Podczas uroczystości starosta wraz z radnymi powiatu bialskiego (wicestarostą Januszem Skólimowskim, przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych Tomaszem Andrejukiem oraz Markiem Sulimą) wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” Jarosławowi Wojtasińskiemu (pani Edyta już takie odznaczenie posiada) oraz okolicznościowy grawerton. Natomiast siedmioletniej Małgosi – podopiecznej rodziny z Żabiec w dniu jej urodzin wielką maskotkę.

Zebrani mogli obejrzeć film prezentujący Dom Rodzinny, a także przedstawienie „Jeż” w wykonaniu dzieci z Domów Rodzinnych oraz Stowarzyszenia „Jedno Serce”.

Ciepłych słów pod adresem rodzin zastępczych oraz państwa Wojtasińskich nie było końca. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk odczytał okoliczności list od premier Beaty Szydło. Słowo do rozebranych rzekł Bartosz Marczuk wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wraz z Katarzyną Napiórkowską Naczelnik Wydziału Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w tymże ministerstwie wręczyli kwiaty Państwu Wojtasińskim. Joanna Luberacka-Gruca Dyrektor Fundacji Przyjaciółka odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka, zaś Agnieszka Skubis-Rafalska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – od Wojewody Lubleskiego, a Andrzej Marciniuk – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej od Marszałka Województwa Lubelskiego. Ciepłe słowa wygłosili również: w imieniu prezydenta miasta Biała Podlaska – Bogumiła Zieńczuk naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu Urzedu Miasta, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, ks. infułat Kazimierz Korszniewicz oraz Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Jednak chyba najbardziej wzruszającymi podziękowaniami i życzeniami były te od dzieci państwa Wojtasińskich. Na koniec części oficjalnej jubilaci podziękowali wielu swoim obecnym i nieobecnym na spotkaniu przyjaciołom wśród nich były siostry Karmelitanki Bose, mama i ciocia pani Edyty. Pani Wojtasińska przyznała, że wiele dobra dzieje się dzięki Bożej Opatrzności i pomocy życzliwych ludzi. Oboje zaprosili także na plac przed Domem Rodzinnym. Tam wszyscy ustawili się w kształt serca. Każdy z dorosłych otrzymał wiatrak: z jednej strony symbol radosnego dzieciństwa, z drugiej rodziny zastępcze nazywa się pozytywnie zakręcone – stąd ich znakiem rozpoznawczym jest właśnie wiatrak.

Dzieci natomiast wypuściły w niebo balony ze swoimi marzeniami.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 15-lecie Domu Rodzinnego w Żabcach, ale też Festyn Rodzinny. Na dzieci i dorosłych czekało wiele atrakcji: zabawy i gry na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy. Przygotowane były zjeżdżalnie, trampolina, pokazy medyczne, policyjne i strażackie z tym, co dzieci lubią najbardziej, czyli zabawą w pianie. Odbył się występ zaprzyjaźnionego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, czyli „Dzieci Podlasia”. Zabawa trwała przez wiele godzin.

 

Scroll to Top