Finał VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

W Parczewie w dniu 24 października odbył się finał „VII Regionalnej Olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym” .

Na wszystkich etapach olimpiady udział w niej wzięło ponad 450 uczniów z 6 powiatów: parczewskiego, bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, ryckiego i włodawskiego. W finale spotkało się 18-stu najlepszych uczestników, po 3 zwycięzców eliminacji powiatowych.

Olimpiadę swoim honorowym patronatem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Obecny podczas finałowego etapu był Główny koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Krzysztof Olkowicz. W swoim przemówieniu bardzo pozytywnie odniósł się on do takiej inicjatywy, wyjątkowej w skali kraju. Zapewnił też, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie próbował zainteresować ministerstwa edukacji i zdrowia rozpropagowaniem tego pomysłu, tak by tego typu olimpiada mogła mieć wymiar ogólnopolski. O „Aktualnych problemach dzieci i młodzieży okiem psychiatry” mówiła dr n. med. Agata Makarewicz Adiunkt I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Młodzież,  opiekunowie (koordynatorzy szkolni), koordynatorzy powiatowi mogli skorzystać z atrakcji jaką było zwiedzanie Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka.

Zwycięzcami tegorocznej edycji olimpiady zostali uczniowie III klas Liceów Ogólnokształcących. I miejsce zdobyła uczennica Liceum w Parczewie, Natalia Kalisz. Miejsce drugie i trzeci zajęli uczniowie z Powiatu Bialskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. gen Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim –  Rafał Stepulak i Izabela Kozłowiec. Opiekunem uczniów przygotowującym do olimpiady była pani Anna Butrym – pedagog szkolny. W tym miejscu szczególnie gratulujemy uczniom naszego liceum jak i koordynator szkolnej, której podopieczni  rokrocznie uzyskują najwyższe wyniki.

Inicjatorem Olimpiady siedem lat temu był Powiat Bialski, który przełamał temat tabu jakim jest zdrowie psychiczne, jednocześnie zachęcając inne powiaty do włączenia się w ten obszar zdrowia publicznego. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia  zwiększy się ilość powiatów biorących w  nim udział a także, że uda się nam jako nagrodę główną pozyskać indeks na wyższą uczelnię.

Zapraszamy powiaty oraz młodzież szkół ponadpodstawowych  do udziału w VIII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której głównym organizatorem w roku 2020 będzie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

 

Scroll to Top