Formy pomocy oraz lista powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim

Ulotka informacyjna przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie skierowana do obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę na terenie Polski

Scroll to Top