Gala Ambasadorowie Wschodu

Starosta bialski Mariusz Filipiuk uczestniczył w Gali prestiżowego konkursu „Ambasadorowie Wschodu”. Odbyła się ona w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim 29 października. To już trzecia edycja tego projektu. Jego celem, jak podkreślają pomysłodawcy, jest inicjowanie i pielęgnowanie relacji, które integrują potencjał społeczności mieszkańców polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju regionu. Pomysłodawcy i organizatorzy cyklu Ambasadorów Wschodu pragną pobudzać kontakty, umożliwiać wymianę doświadczeń i wspierać wspólne przedsięwzięcia angażujące w szczególności samorządy lokalne, przedsiębiorców, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz działaczy i liderów lokalnych. Celem projektu Ambasadorowie Wschodu jest również współtworzenie i promowanie spójności marketingowej regionu w oparciu o jego spójny, intelektualnie inspirujący wizerunek.

Statuetki są wręczane w kategoriach: samorząd, biznes, turystyka, projekt, a także nagroda specjalna. W tym roku również kultura i sztuka oraz społecznie odpowiedzialni.

Wśród nagrodzonych pojawili się też ci związani z powiatem bialskim. Tegorocznym zwycięskim projektem okazał się Teatr Obrzędowy „Czeladońka” z Lubenki. Nagrodę odbierał kierownik zespołu Kazimierz Kusznierow. Natomiast w kategorii kultura i sztuka Ambasadorem Wschodu okazał się Jarosław Michaluk – prezes Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego i dyrektor Podlasie Jazz Festival.

zdjęcia Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top