Goście z Białorusi odwiedzili Dom Rodzinny Żabcach

Dom Rodzinny w Żabcach odwiedzili dyrektor i pracownicy wioski dziecięcej z Kobrynia na Białorusi. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju opieki nad dzieckiem i rodziną. Goście mogli zapoznać się ze specyfiką działań prowadzonych przez placówkę i obserwować zastosowane w niej rozwiązania, które jak sami przyznali, chcieliby wprowadzić i rozwijać w swojej jednostce.

Z delegacją białoruską spotkali się starosta bialski Mariusz Filipiuk, jako przedstawiciel organu prowadzącego Dom Rodzinny, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz oraz jej współpracownicy.

Przypomnijmy, że Dom Rodzinny Żabcach otrzymał niedawno dofinansowanie na rozbudowę i modernizację. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej. Projekt obejmuje rozbudowę budynku mieszkalnego, remont budynku edukacyjno – rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie przyległego terenu, budowa altany rekreacyjnej, wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszo – jezdnych oraz instalację kolektorów społecznych. Zaplanowano także uzupełnienie infrastruktury o nowe niezbędne sprzęty oraz meble.

Wartość projektu wynosi 1 070 766,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.

Scroll to Top