I Powiatowy Przegląd Chórów Szkolnych – relacja

11 chórów i zespołów wokalnych brało udział w I Powiatowym Przeglądzie Chórów Szkolnych. Miał on miejsce w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach 15 maja. Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, którego reprezentowała Teresa Grodecka – starszy wizytator w Oddziale Zamiejscowym w Białej Podlaskiej. Organizatora zaś, którym było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej reprezentowali radni powiatowi: Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady oraz Elżbieta Iwaniuk, a także Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Wśród gości zaproszonych był również przedstawiciel – przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk i sekretarz tejże gminy Bogdan Daniluk. Gości przywitał dyrektor ZS w Małaszewiczach Robert Wieczorek, potem oddał głos młodzieży.

Wykonawcy prezentowali się z dwoma utworami: jednym patriotycznym a drugim dowolnym. Komisja w składzie: Mateusz Obroślak – muzyk, Józef Obroślak – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Anna Jóźwik – inspektor ds. kultury Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej zadecydowała o przyznaniu następujących nagród:

W kategorii szkoły podstawowe I miejsce otrzymał chór „Corda Vox” ze Szkoły Podstawowej z zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu, II – chór Szkoły Podstawowej w Dobrynce, natomiast III miejsce – chór „Fajna Paczka” z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. W kategorii II – szkoły gimnazjalne I miejsce uzyskał chór „Kanon” z Zespołu Szkół w Łomazach, II – chór „Corda Vox” ze Gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu, natomiast III – zespół i chór zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajął zespół wokalno-instrumentalny Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, II miejsce zespół wokalno-instrumentalny „Antares” z Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, natomiast III miejsce zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe oraz dyplomy. Wręczali je Mariusz Kiczyński oraz Teresa Grodecka.

Serdeczne podziękowania należą się społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Małaszewiczach nauczycielom i uczniom – wolontariuszom z dyrektorem szkoły na czele za pomoc organizacyjną i dobrą atmosferę tego czasu.

Foto: Arkadiusz Laszewski

Scroll to Top