II Piszczac Orienteering w Zalutyniu

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w Zalutyniu odbył się po raz drugi PISZCZAC – ORIENTEERING, któremu przyświecała popularyzacja rajdów na orientację i upowszechnienie aktywnej turystyki. Zyskująca na popularności forma rekreacji w połączeniu z rywalizacją w terenie zyskuje zwolenników w powiecie bialskim.
Blisko 40 zawodników konkurowało na 4 trasach w lasach Nadleśnictwa Chotyłów. Liczył się czas i odnajdywanie punktów kontrolnych, do których mapę zawodnicy otrzymali na odprawie. Zadanie nie było łatwe, ponieważ lampiony z kodami były rozmieszczone w różnych od siebie odległościach na terenie lasu. Dystans był liczony w piniach prostych od punktu do punktu. Jednak w wielu przypadkach zawodnicy poruszali się tylko leśnych drogach i ścieżkach, co powodowało w ostateczności wydłużenie długości trasy. Jednak wszyscy dzielnie walczyli w odnajdywaniu punktów zamieszczonych na mapach. W pierwszej kategorii rekreacyjnej ponad 7 kilometrowej wygrała drużyna złożona z Anny, Majki i Filipa Maliszewskch z Horbowa, Ewy Czyżewskiej z Białej Podlaskiej oraz dwóch ich czworonożnych pupilów. Odnaleźli oni bezbłędnie 9 punktów kontrolnych zlokalizowanych w zalutyńskim lesie. Potrzebowali na to 2 godzin i 32 minuty. Drugie miejsce zdobył team kobiet z Piszczaca Agnieszka Pawlak i Beata Mirska. Również odnalazły wszystkie punkty w czasie 2 godziny 58 minut. Trzecie miejsce przypadło rodzinie Filipiuków. Kolejne lokaty zajęli: Grup Specjal i Traf Specjal złożona z wychowanków i opiekunów Specjalnego Ośrodka Szkoln-Wychowawczego w Zalutyniu. Na dystansie 12 km należało odnaleźć 14 punktów. Zwyciężyła rodzina Pawła Jowika z Krzywowólki z czworonożnym przyjacielem. Drugie miejsce wywalczyła grupa Twardego Bogdana, w której skład wchodzili Vera Charkiewicz i Bogdan z Ewą Kulhawczuk z Piszczaca. Trzecie miejsce przypadło dla Mateusza Stasiewskiego i Michała Zrola z Piszczaca. Rywalizację w kategorii Traper na 15 km wygrali Marek Mandziuk i Piotr Wetoszka z TKKF Krzna Biała Podlaska. Z pierwszy w rajdzie rowerowym na ok. 25 km okazał się Paweł Pietruczanis z grupy Aktywny Węgrów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale a najlepsi puchary z rąk Radnego Powiatu Bialskiego Pawła Stefaniuka.
Organizatorami wydarzenia byli Powiat Bialski, Gmina Piszczac, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu. Serdecznie dziękujemy dla Lasów Nadleśnictwa Chotyłów za możliwość skorzystania z przepięknych terenów leśnych, gdzie mógł odbyć się rajd.
Scroll to Top