Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki z powiatowego zasobu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska.

Ogłoszenie o drugim przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro (obok Kancelarii ogólnej) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=787&p1=szczegoly&p2=1374300

Scroll to Top